We hebben het hier, voor de duidelijkheid, over de akoestische gitaar,
ook wel “spaanse gitaar” of “klassieke gitaar” genoemd.

Voor vrijwel alle stijlen die we kennen in de muziek, is er wel een rol voor de gitaar weggelegd. Vanuit de klassieke methodiek zullen de basisvaardigheden aangeleerd worden die nodig zijn om het gitaarspel onder de knie te krijgen. Ook voor een eventuele doorstart naar een elektrische gitaar of steelstring gitaar zullen kinderen veel baat hebben bij de “klassieke lessen” als startpunt.
Evenals de baslessen zal ook hier veel gebruik gemaakt worden van actueel lesmateriaal, dus liedjes die voor leerlingen herkenbaar zijn van radio en tv of liedjes die door de leerlingen zelf aangereikt worden.

De hierboven beschreven werkwijze is een algemeen uitgangspunt voor mijn lessen. Het kan natuurlijk zijn dat je een specifiek doel hebt voor de les, misschien wil je je toeleggen op akkoord begeleiding of op een bepaalde stijl. Uiteraard is dit bespreekbaar en kunnen we hier met elkaar een passend traject kiezen.

Lesvorm

Zowel individueel als in groepsverband mogelijk.button

Leeftijd

Alle leeftijden